Company Logo
Rok patrona

Aktualności

"Z podwórka na stadion"

   W czwartek 26 października 2017 r. o godz. 9:00 odbył się w na stadionie sportowym MOSiR w Przeworsku Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Z Podwórka Na Stadion o puchar Tymbarku". Szkołę Podstawową w Grzęsce reprezentowały dwie drużyny w kategorii U12 (klasa IV i V) . W zawodach wzięły również drużyny z Przeworska, Majdanu Sieniawskiego, Sieniawy i Tryńczy. Rywalizacja była bardzo zacięta, strzelono dużo bramek. Naszym piłkarzom nie udało się jednak zająć miejsc na podium, uplasowali się odpowiednio na IV i V miejscu.

"Jak ryba w wodzie"

      Uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Grzęsce we wrześniu 2017 r. przystąpili do udziału w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej  realizującej projekt „Jak ryba w wodzie”. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacji Gminy Przeworsk uczniowie biorą udział w projekcie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
      Zajęcia odbywają się na Pływalni Krytej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku w formie zajęć pozalekcyjnych we wtorki w godzinach 1800 – 2000. Zostały stworzone dwie grupy po 15 osób. W ramach Programu każde z uczestniczących w nim dzieci bierze udział raz w tygodniu w zajęciach nauki pływania, prowadzonych przez instruktora sportu w wymiarze 20 godzin. Dzieci dowożone są na zajęcia autokarem. Uczestnicy gromadzili się w wyznaczonych dniach i godzinie na parkingu przed Domem Kultury w Grzęsce, skąd dowożeni byli do Przeworska. Po zajęciach uczestnicy odwożeni byli na parking w Grzęsce, skąd rozchodzili się, pod nadzorem rodziców (wolontariuszy) do domów. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i podczas dojazdu sprawowali nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grzęsce. Na pływalni uczestnicy pod nadzorem instruktora nabywali umiejętności pływania oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Wykonywali ćwiczenia oswajające z wodą, ćwiczenia oddechowe, wypornościowe. Wykonywali zeskoki do wody. Uczyli się podstaw dwóch stylów pływackich. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy wyrażali chęć ponownego udziału w przyszłości w tego typu zajęciach.

 

pozostałe zdjęcia w galerii

Bezpieczne pierwszaki

„Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem, skieruj w prawo wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc spokojnie mogą po niej przejść przechodnie.”

        Takich zasad przechodzenia przez jezdnię uczyli się uczniowie z klasy pierwszej, gdy wraz z wychowawczynią i pod opieką policjantów ćwiczyli bezpieczne poruszanie się po drodze. Najpierw dzieci zostały pouczone, w jakich miejscach wolno przechodzić przez jezdnię, poznały znaki drogowe znajdujące się w pobliżu szkoły i przejścia dla pieszych, a następnie pod czujnym okiem policjantów ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę, po której poruszały się prawdziwe pojazdy. Po powrocie do szkoły dzieci obejrzały od środka policyjny samochód i jego wyposażenie. Przypomniały sobie ważne numery alarmowe, i to dlaczego warto nosić odblaski, a w klasie razem z panem policjantem przećwiczyły pozycję obronną, jaką należy przyjąć w czasie ataku np. psa. Na koniec zajęć dzieci otrzymały od policjantów książeczki pt. „Elementarz bezpieczeństwa”, z którymi  będą pracować na lekcjach w szkole  i z rodzicami w domu. Dzięki takim zajęciom maluchy zdobyły cenne doświadczenie i wiedzę, które pozwolą im bezpiecznie poruszać się po drodze.
                                                                                               Danuta Skowronek

 

  

więcej zdjęć w galerii

„Puszka dla głodnego brzuszka”

      Zwierzętom właśnie teraz, zanim nadejdą duże mrozy, potrzebna jest pomoc z naszej strony, dlatego Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody postanowiło wspomóc podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Uczniowie zorganizowali zbiórkę karmy pod hasłem „Puszka dla głodnego brzuszka”. Akcja cieszyła się zainteresowaniem całej społeczności szkolnej. Duże zaangażowanie zarówno uczniów jak i  nauczycieli zaowocowało pokaźną ilością karmy suchej i mokrej dla psów i kotów oraz koców, które posłużą do ocieplenia legowisk. Finałem działań był wyjazd do Orzechowiec i przekazanie darów bezpośrednio do schroniska.

  

więcej zdjęć w galerii

"Bezpieczna + "

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzęsce brali udział w programie "Bezpieczna + ". Program realizowany jest w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych na terenie gminy Przeworsk w ramach działań profilaktycznych. Zadania te mieszczą się w Rządowym programie wspomagania w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Program Bezpieczna+ podzielony jest na 3 działania. Działanie nr 1 to Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczniów wspierające kompetencje komunikacji interpersonalnej szczególnie w obszarze mediacji rówieśniczej i rozwiązywania konfliktów w klasie oraz asertywnego stawiania swoich granic. Działanie nr 2 to superwizyjne spotkania z wychowawcami klas służące wsparciu nauczyciela w zarządzaniu procesem grupowym i wskazujące zasoby i zagrożenia poszczególnych zespołów klasowych. Działanie nr 3 skierowane jest do istniejących, bądź nowo powstających kół wolontariatu. Celem tych warsztatów jest zarówno pozyskanie przez uczestników większej wiedzy na temat funkcjonowania wolontariatu szkolnego, możliwości jakie daje taka forma udzielania się w życiu szkoły, a zarazem sposobem na podnoszenie swoich kompetencji i nabywania doświadczenia w pracy zespołowej.
      Program realizowany jest przez firmę Przemysław Chruściel Warsztaty w okresie od września do grudnia 2017 roku.

  

zdjęcia w galerii

PASOWAIE PIERWSZOKLASISTÓW

„Dziś już z honorem ślubować możemy,
jak być dobrym uczniem - doskonale wiemy!”
       Takimi słowami 30 października pierwszoklasiści zapewniali wszystkich zebranych na uroczystości pasowania o swojej gotowości do podjęcia i rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych, jakie spoczywają na każdym uczniu.
        Swoją obecnością zaszczycił nas i uświetnił tę ważną chwilę Wójt Gminy Przeworsk  pan Daniel Krawiec. W uroczystości pasowania wzięli także udział pani Justyna Solarz – przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice pierwszoklasistów i cała społeczność szkolna. Po ciepłym przywitaniu przez pana dyrektora do maluchów zwrócili się starsi uczniowie, którzy zapewnili ich o swojej sympatii i chęci niesienia pomocy w każdej chwili. Następnie kandydaci na prawdziwych uczniów zaprezentowali przygotowany program artystyczny,  po którym pan dyrektor dokonał  aktu pasowania. Po tym ceremoniale dzieci otrzymały z rąk pana wójta pamiątkowe dyplomy i słodki upominek. Rodzice zaś przygotowali miły poczęstunek, za który serdecznie dziękują pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią.

pozostałe zdjęcia w galerii

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia

      W piątek 20 października 2017 r. w budynku szkoły, odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce.
W Zebraniu uczestniczyło 16 osób. Obrady otworzył  Pan  Janusz Skowronek.
Po dyskusji Zebranie Założycielskie podjęło następujące uchwały:
1. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce– uchwałę podjęto jednogłośnie
2. w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia – uchwałę podjęto jednogłośnie
3. w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego w składzie:
         Michał Przeszłowski
         Wacław Kiełb
         Magdalena Majcher
Upoważniono Komitet Założycielski do podejmowania wszelkich działań zmierzających do rejestracji stowarzyszenia - uchwałę podjęto jednogłośnie.
Zebranie Założycielskie ustaliło, że siedziba stowarzyszenia będzie się mieść
w Szkole Podstawowej w Grzęsce.

Celem działania Stowarzyszenia jest praca na rzecz szkoły w Grzęsce a w szczególności:
1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły
2. Podejmowania działań propagujących i wspierających rozwój bazy materialnej Szkoły oraz doposażenie obiektu szkolnego w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe
3. Promowanie i wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów
4. Prowadzenie działań na rzecz uczniów Szkoły i ich rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci
5. Dbałość o rozwój sportu, upowszechnianie kultury fizycznej, krajoznawstwa oraz organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i  młodzieży
6. Prowadzenie działalności i współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, w celu wspomagania rozwoju, aktywizowania i integrowania społeczności lokalnej
7. Pozyskiwania środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia.

     Zapraszamy wszystkich chętnych popierających działalność Stowarzyszenia do czynnego włączenia się w działania na rzecz szkoły w Grzęsce. Deklaracje członkowskie można uzyskać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Dane Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce Grzęska 503 Tel. 16 648 71 25

Sonda

Jakiej słuchasz muzyki?

Pop - 48.7%
Disco Polo - 19.7%
Techno - 5.3%
Rock - 26.3%

Total votes: 76

Aktualna godzina

Losowe zdjęcia

L1.jpg

Online

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
21
157
334
237625
3176
4687
238975

Twój IP: 54.224.102.26
Aktualna data: 2017-11-21 05:59:32Stworzone przez Zespół Szkół w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz