Company Logo
Rok patrona

Aktualności

III Mikołajkowy Turniej PS Gimnazjum chł.

     W środę 6 grudnia2016 r. odbył się w Zespole Szkół w Grzęsce III Mikołajkowy Turniej w piłce siatkowej chłopców. Organizatorem imprezy było TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW PIŁKI SIATKOWEJ „S O K Ó Ł". W zawodach wzięły udział drużyny gimnazjów z terenu Gminy Przeworsk: Mirocina, Nowosielec, Świętoniowej, Urzejowic i gospodarzy -  Grzęski. W rywalizacji systemem "każdy z każdym" rozegrano 10 meczów, do dwóch wygranych setów. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Urzejowic, wygrywając ze wszystkimi zespołami. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce - Gimnazjum w Urzejowicach
II miejsce - Gimnazjum w Nowosielcach
III miejsce - Gimnazjum w Mirocinie
IV miejsce - Gimnazjum w Świętoniowej
V miejsce - Gimnazjum w Grzęsce
       Drużyny biorące udział w turnieju otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Prezesa Towarzystwa "Sokół" - Pana Aleksandra Harpulę, inicjatora GLAPS - Pana Mieczysława Dzieduszyńskiego i Dyrektora Zespołu Szkół w Grzęsce - Pana Janusza Skowronka.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy osiągniętych wyników.

III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ

     Już po raz trzeci, w sobotę, 3 grudnia 2016 r. na hali sportowej w Zespole Szkół w Grzęsce, odbył się MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ ŚRODOWISK LOKALNYCH. Patronat nad wydarzeniem objął: WÓJT GMINY PRZEWORSK p. DANIEL KRAWIEC i DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GRZĘSCE   p. JANUSZ SKOWRONEK.
     W turnieju wzięły udział cztery drużyny: Nauczyciele Gminy Przeworsk, ZUS w Rzeszowie, Impuls Przeworsk i debiutująca w rozgrywkach AKS Łąka. Mecze rozpoczęły się o godz. 9.00 i prowadzone były systemem "każdy z każdym". Rozegrano sześć spotkań i do samego końca nie wiadomo było, kto wywalczy zwycięstwo. Trzy zespoły miały taką samą liczbę punktów i o końcowym zwycięstwie decydował stosunek setów. Najlepszą drużyną turnieju okazł się AKS Łąka. Na II miejscu uplasował się ZUS Rzeszów, III miejsce Impuls Przeworsk i IV miejsce Nauczyciele Gminy Przeworsk . Wszystkie drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Wójta Gminy Przeworsk Pana Daniela Krawca i pamiątkowe dyplomy.
    Turniej kontynuuje szczytny cel: akcję charytatywną „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM.” Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji socjalno- bytowej.
     Dziękujemy zawodnikom wszystkich drużyn za udział i ambitną walkę w turnieju. Dziękujemy sponsorom: firmie MOTO-LEON i panu Leszkowi Rojkowi, firmie Techmax Michał Przeszłowski oraz Zakładowi Kamieniarskiemu-Paweł Kucab.
    Szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Bartłomiejowi Kalamarzowi za sędziowanie, gimnazjalistkom naszej szkoły Wiktorii Solarz, Katarzynie Paluch i Kamili Markowskiej za liczenie punktów, sporządzanie protokołów z meczów oraz fotografowanie. Paniom kucharkom za przygotowanie pysznego posiłku. Swoje duże zaangażowanie wnieśli także organizatorzy imprezy p. Aleksander Harpula, p. Marek Szymanowski, nauczyciele Zespołu Szkół w Grzęsce oraz p. Grzegorz Pięniążek, radny wsi Grzęska. Wyrazy wdzięczności kierujemy dla Dyrektora Zespołu Szkół w Grzęsce p. Janusza Skowronka za objęcie imprezy swoim patronatem.
Już zapraszamy na następny rok!!!

 

więcej zdjęć w galerii

Szkolny Konkurs Recytatorski

     Dnia 29 listopada 2016 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski, którego celem było poszerzenie kompetencji czytelniczych uczniów. Uczestnicy zaprezentowali wybrane przez siebie teksty poetyckie, poddając je własnej interpretacji artystycznej.
      Recytowane teksty o różnej tematyce aktorsko zaprezentowane dostarczyły widowni przeżyć estetycznych.
     Obradująca komisja miała problem z wyłonieniem laureatów ze względu na wysoki i w miarę wyrównany poziom eliminacji. Przedstawiono następujące wyniki:
W kategorii kl. IV - VI:
1. Julia Kożuszek (IVb)
2. Anna Słysz (VI)
3. Szymon Janusz (V)
w Kategorii Gimnazjum:
1. Izabela Rachwał (III) oraz Wiktoria Solarz (III)
2. Katarzyna Balawender (I)
3. Martyna Frendo (II)

Zwycięzcom gratulujemy!

Zmagania uwieńczone zostały wspólnym zdjęciem.

więcej zdjęć w galerii

Konkurs ortograficzny i emocje

       23 listopada bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr.1 w Przeworsku odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Brali w nim udział także nasi uczniowie z klas IV – VI Szkoły Podstawowej: Magdalena Polek, Miłosz Kiełbicki, Michał Paluch, Szymon Kiełbicki, Mateusz Brożbar i Aleksandra Jurek. Nastąpiły dni mozolnego przygotowywania – utrwalania zasad pisowni, dyktanda.
      Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. Pojechali ! Czy sobie poradzą ? Czy wystarczy im determinacji ? W końcu będą rywalizować z najlepszymi z okolicznych szkół. Napięcie wzrasta! Trzymamy kciuki ! wreszcie południe. Natężone oczekiwanie. Przyjechali !  Są wyniki… Emocje sięgają zenitu. W klasach rozlegają się gromkie brawa. Michał Paluch pierwsze miejsce w kategorii klas piątych. Magdalena Polek z klasy IV b miejsce trzecie. Radość i gratulacje. Życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs ekologiczny ,,EKO-KARMNIK”

      Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym konkursie ekologicznym ,,EKO-KARMNIK”, którego organizatorem jest Gmina Przeworsk, Zespół Szkół w Świętoniowej i  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej. Celem konkursu jest przede wszystkim:
-edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin, którzy poznają różnorodne formy dokarmiania ptaków w zimie,
- nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony przyrody,   
- zrozumienie zależności człowieka od środowiska,
- wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu,
- kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za stan środowiska.

Uczestnicy: Angelika Pieniążek klasa IIIa
                Julia Saczek klasa I
                Patryk Płonka klasa IIIb
               Szmon Mazurek klasa VI
               Jakub Jedynak klasa I
               Benjamin Janda klasa V

zdjęcia wszystkich karmników w galerii

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Przeworsk

W Zespole Szkół w Grzęsce zostały przeprowadzone zajęcia ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”  im. Władysława Stasiaka
Działania dla Szkół Podstawowych:
Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów Szkół Podstawowych z zakresu profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej dotyczyły przede wszystkim tematyki związanej z:
- psychoedukacją w zakresie wyrażania emocji
- konstruktywnym rozwiązywaniem sporów – nauka poprzez symulacyjne gry w zakresie negocjacji
- zapoznaniem się z różnymi rodzajami przemocy
- wypracowaniem sposobów radzenia sobie ze złością – pozytywne metody wyrażania złości
- umiejętności odnoszenia przeżywanych uczuć do określonej sytuacji lub osoby
- rozwijanie umiejętności określania i nazywania uczuć i emocji przeżywanych przez uczniów
- uświadomienie sobie własnych emocji i uczuć
- rozwijaniem zdolności współdziałania w grupie
- zapoznanie wychowanków z definicją słowa „agresja" oraz z jej rodzajami
- uświadomieniem przyczyn zachowań agresywnych
- zapoznanie z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie ze złością
Działania dla Gimnazjów:
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od dopalaczy. Podczas warsztatów zostały poruszone następujące tematy:
- diagnoza zachowań ryzykownych;
- powody i motywacja do podejmowania zachowań ryzykownych w tym uzależnień przez młodzież;
- analiza szkodliwości substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy) i strat jakie może powodować;
- praca nad mitami dotyczącymi uzależnień od substancji psychoaktywnych;
- fazy uzależnienia;
- poznanie funkcjonowania osoby uzależnionej i jej rodziny;
- dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia;
- elementy treningu kompetencji społecznych – okazywanie emocji, komunikacja, asertywność, rozwiązywanie    sytuacji konfliktowych (negocjacje i mediacje rówieśnicze)
- alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego bez uzależnień.

 

  

Narodowe Święto Niepodległości

Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest.
Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc.
Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska ma.

         Chociaż listopadowa aura sprzyja raczej atmosferze zadumy i smutku, to właśnie w tym miesiącu mamy powód do radosnego świętowania. 11 listopada przypada święto narodu polskiego. To data wyznaczająca odzyskanie niezależności naszego państwa po 123 latach niewoli. Data, która powinna upamiętniać burzliwą przeszłość historyczną Polski.Czy rzeczywiście pamiętamy? Czy potrafimy docenić fakt, że żyjemy w wolnym kraju?
           W przeddzień Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w którym uczniowie z klasy IVb oraz Vprzypomnieli trudną drogę Polaków do odzyskania wolnej ojczyzny. Występ był wspaniałą lekcją historii, w której nie zabrakło poezji, symboli narodowych i pieśni niepodległościowych w pięknym wykonaniu chóru szkolnego. Ważność tego dnia podkreślały galowe stroje uczniów oraz biało – czerwone kotyliony.
           11 listopada za nami, ale o Polakach, którzy przelali krew za wolność naszej Ojczyzny pamiętać trzeba stale, bowiem jak mawiał marszałek Józef Piłsudski: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

 

    

  

więcej zdjęć w galerii

Biblioteka moich marzeń

         Dnia  3 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Grzęsce został rozstrzygnięty konkurs plastyczno - literacki pt.„ Biblioteka moich marzeń”. W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Po zgromadzeniu prac komisja wybrała najbardziej interesujące dzieła i przyznała:  I, II i III miejsce ” w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I – III SP
I miejsce ex aequo : Katarzyna Maziarz   kl. IIIa, Gabriela Zbojnowicz kl. IIIb  - makieta biblioteki
II miejsce ex aequo:  Jakub Rupar  kl. I, Sandra Pieniążek kl. II  - ilustracja
III miejsce ex aequo:  Rafał Lasek   kl. II,  Alicja Kluz  kl. III a  - ilustracja
W kategorii klas IV- VI SP  (ilustracja)
I miejsce:  Aleksandra Jurek  kl. VI
II miejsce:  Weronika Brewczyńska  kl. VI
III miejsce  ex aequo:  Zuzanna Pieniążek  kl. VI, Karolina Rupar kl. IVb
W kategorii klas I- III G
I miejsce ex aequo:  Bartosz Mirek  kl. I G - wiersz, Michał Szewczyk kl. IG - opowiadanie
II miejsce:  Katarzyna Balawender kl. IG  - wiersz
III miejsce: Oliwia Kojder kl. IIG - ilustracja
    Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i punkty z zachowania.
    Gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.


zdjęcia uczestników w galerii

Dane Szkoły

... Zespół Szkół w Grzęsce ... ..Grzęska 503.. Tel. 16 648 71 25

Sonda

Ile czytasz książek?

Nie przeczytałem żadnej - 27.5%
1 - 2 w roku - 7.5%
3 - 5 w roku - 22.5%
więcej niż 5 - 42.5%

Total votes: 40

Aktualna godzina

Losowe zdjęcia

L4.jpg

Online

Odwiedza nas 188 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
264
234
913
170410
1572
5974
172994

Twój IP: 54.166.89.187
Aktualna data: 2016-12-08 01:59:47Stworzone przez Zespół Szkół w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz