Company Logo

Stowarzyszenie PSP

Rok patrona

„Spotkanie z leśnikami”.

          12 stycznia 2018r gościliśmy w naszej świetlicy panów leśniczych z Nadleśnictwa Sieniawa. Goście opowiedzieli o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówili o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m. in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Uczniowie dowiedzieli się także w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Na koniec spotkania każdy miał możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystał. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym. Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał upominek za aktywny udział.

Dorota Kuruc

 

  

Wigilia Szkolna 2017

     Tradycyjnie jak co roku, w ostatni dzień nauki szkolnej przed świętami Bożego Narodzenia, organizowana jest w Szkole Podstawowej w Grzęsce Szkolna Wigilia. W tym dniu o godz. 8.50 zgromadziliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej, by w świątecznej atmosferze wysłuchać wierszy i jasełek w wykonaniu dzieci z klasy III i  Samorządu Uczniowskiego. Wspólnie z chórem szkolnym śpiewaliśmy kolędy.
      Na zakończenie pan dyrektor Janusz Skowronek wspólnie z panią Krystyną Kojder, wręczyli nagrody w konkursach bibliotecznych. Następnie pan dyrektor złożył wszystkim Świąteczne Życzenia.
     Po części artystycznej, wszyscy spotkaliśmy się w klasach przy wigilijnym stole. Dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy. Nie zabrakło również świątecznych pierogów, barszczu i pysznych wypieków.

Dnia 8 listopada 2017 r. zostały rozstrzygnięte  konkursy biblioteczne w dwóch kategoriach tematycznych:
Klasy I – VI ,,Okładka mojej ulubionej książki”
Klasy VII oraz II – III G ,,Nastroje jesieni”
      Komisja  konkursowa po obejrzeniu i wnikliwej ocenie zgromadzonych prac  wyłoniła zwycięzców, którymi okazali się uczniowie:
Kl I – III SP                                                 
I miejsce ex aequo:     Rafał Lasek  kl. III,  Sandra Pieniążek kl. III
II   miejsce ex aequo:  Wiktoria Knap  kl. II,  Karolina Piątek kl. III                                
III miejsce ex aequo:   Gabriela Krajnik  kl. II,  Julia Saczek kl. II
Kl IV – VI SP                                                 
I    miejsce:   Julia Kożuszek  kl. kl. Vb
II   miejsce:   Katarzyna Maziarz  kl. IVa                                   
III miejsce:    Karolina Kwolek  kl. IVb
Kl VII oraz  II – IIIG
 I   miejsce:  Michał Szewczyk  kl. IIG
                                             Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
                               Gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

Dnia 21 grudnia 2017 r. został rozstrzygnięty  konkurs biblioteczny na ozdobę bożonarodzeniową.
      Komisja  konkursowa po obejrzeniu i wnikliwej ocenie zgromadzonych prac wyłoniła zwycięzców, którymi okazali się uczniowie:
Kl I – III SP                                                 
I miejsce:     Antoni Bundyra kl. III
II   miejsce:  Sandra Pieniążek kl. III                                
III miejsce:   Patrycja Sigda kl. I
Kl IV – VI SP                                                 
I    miejsce:   Agata Zamorska  kl. kl. Vb
II   miejsce ex aequo:  Łukasz Pieniążek  kl. Vb,  Lidia Klin kl. VI                                  
III  miejsce ex aequo:  Katarzyna Niemiec  kl. VI, Patrycja Maziarz kl. IVa

Ponadto komisja wyróżniła prace: Mai Stafiej kl. Vb oraz Jagody Kojder kl. IVb
Kl VII oraz  II – IIIG
 I   miejsce:  Paulina Klin  kl. IIG
 II  miejsce:   Katarzyna Balawender kl. IIG                                     

      Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

 zdjęcia w galerii

ozdoby świąteczne

IV Mikołajkowy Turniej w PS Środowisk Lokalnych

      W sobotę, 9 grudnia 2017 r. na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Grzęsce, odbył się IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ ŚRODOWISK LOKALNYCH. Patronat nad wydarzeniem objął: WÓJT GMINY PRZEWORSK p. DANIEL KRAWIEC, DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘSCE   p. JANUSZ SKOWRONEK oraz prezes TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW PIŁKI SIATKOWEJ „S O K Ó Ł" p. Aleksander Harpula.
     W turnieju wzięły udział cztery drużyny: Nauczyciele Gminy Przeworsk, Gold Team Sieniawa, Impuls Przeworsk i AKS Łąka. Mecze rozpoczęły się o godz. 9.00 i prowadzone były systemem "każdy z każdym". Rozegrano sześć spotkań i do samego końca nie wiadomo było, kto wywalczy zwycięstwo. Najlepszą drużyną turnieju okazł się Gold Team Sieniawa, wygrywając wszystkie mecze. Na II miejscu uplasował się AKS Łąka, III miejsce Impuls Przeworsk i IV miejsce Nauczyciele Gminy Przeworsk . Wszystkie drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Wójta Gminy Przeworsk Pana Daniela Krawca i pamiątkowe dyplomy.
    Turniej kontynuuje szczytny cel: akcję charytatywną „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM.” Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji socjalno- bytowej.
     Dziękujemy zawodnikom wszystkich drużyn za udział i ambitną walkę w turnieju. Dziękujemy sponsorom: firmie Techmax i panu Michałowi Przeszłowskiemu oraz MOTO-LEON i panu Leszkowi Rojkowi.
    Szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Panu Piotrowi Wilkowi za sędziowanie, uczennicom  za liczenie punktów, sporządzanie protokołów z meczów oraz fotografowanie. Paniom kucharkom za przygotowanie pysznego posiłku. Swoje duże zaangażowanie wnieśli także organizatorzy imprezy p. Aleksander Harpula, p. Marek Szymanowski, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grzęsce oraz p. Grzegorz Pięniążek, radny wsi Grzęska. Wyrazy wdzięczności kierujemy dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzęsce p. Janusza Skowronka za objęcie imprezy swoim patronatem.
Już zapraszamy na następny rok!!!


więcej zdjęć w galerii

Zakończenie programu "Jak ryba w wodzie"

       We wtorek 21 listopada odbyło się podsumowanie udziału uczniów naszej szkoły w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacji Gminy Przeworsk udział w projekcie był bezpłatny. Wójt Gminy Przeworsk Pan Daniel Krawiec oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej Pan Wiesław Bukowski wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy.

więcej zdjęć w galerii

"Jak ryba w wodzie"

      Uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Grzęsce we wrześniu 2017 r. przystąpili do udziału w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej  realizującej projekt „Jak ryba w wodzie”. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacji Gminy Przeworsk uczniowie biorą udział w projekcie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
      Zajęcia odbywają się na Pływalni Krytej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku w formie zajęć pozalekcyjnych we wtorki w godzinach 1800 – 2000. Zostały stworzone dwie grupy po 15 osób. W ramach Programu każde z uczestniczących w nim dzieci bierze udział raz w tygodniu w zajęciach nauki pływania, prowadzonych przez instruktora sportu w wymiarze 20 godzin. Dzieci dowożone są na zajęcia autokarem. Uczestnicy gromadzili się w wyznaczonych dniach i godzinie na parkingu przed Domem Kultury w Grzęsce, skąd dowożeni byli do Przeworska. Po zajęciach uczestnicy odwożeni byli na parking w Grzęsce, skąd rozchodzili się, pod nadzorem rodziców (wolontariuszy) do domów. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i podczas dojazdu sprawowali nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grzęsce. Na pływalni uczestnicy pod nadzorem instruktora nabywali umiejętności pływania oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Wykonywali ćwiczenia oswajające z wodą, ćwiczenia oddechowe, wypornościowe. Wykonywali zeskoki do wody. Uczyli się podstaw dwóch stylów pływackich. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy wyrażali chęć ponownego udziału w przyszłości w tego typu zajęciach.

 

pozostałe zdjęcia w galerii

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości 
nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości
 i nie ma pra­wa do przyszłości. 

Józef Piłsudski

 

          W czwartek  9 listopada obchodziliśmy w naszej szkole  Narodowe Święto Niepodległości. Święto to upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach niewoli. Obchody tej uroczystości to również wyraz naszego szacunku dla bohaterów, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Z tej okazji w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klasy VII pod kierunkiem Pani Krystyny Kojder oraz Pani Katarzyny  Kubrak przygotowali montaż słowno - muzyczny pt. „Drogi Polski do wolności”. Społeczność szkolna z dużym zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej niezwykłej lekcji historii.

zdjęcia w galerii

Bezpieczne pierwszaki

„Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem, skieruj w prawo wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc spokojnie mogą po niej przejść przechodnie.”

        Takich zasad przechodzenia przez jezdnię uczyli się uczniowie z klasy pierwszej, gdy wraz z wychowawczynią i pod opieką policjantów ćwiczyli bezpieczne poruszanie się po drodze. Najpierw dzieci zostały pouczone, w jakich miejscach wolno przechodzić przez jezdnię, poznały znaki drogowe znajdujące się w pobliżu szkoły i przejścia dla pieszych, a następnie pod czujnym okiem policjantów ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę, po której poruszały się prawdziwe pojazdy. Po powrocie do szkoły dzieci obejrzały od środka policyjny samochód i jego wyposażenie. Przypomniały sobie ważne numery alarmowe, i to dlaczego warto nosić odblaski, a w klasie razem z panem policjantem przećwiczyły pozycję obronną, jaką należy przyjąć w czasie ataku np. psa. Na koniec zajęć dzieci otrzymały od policjantów książeczki pt. „Elementarz bezpieczeństwa”, z którymi  będą pracować na lekcjach w szkole  i z rodzicami w domu. Dzięki takim zajęciom maluchy zdobyły cenne doświadczenie i wiedzę, które pozwolą im bezpiecznie poruszać się po drodze.
                                                                                               Danuta Skowronek

 

  

więcej zdjęć w galerii

„Puszka dla głodnego brzuszka”

      Zwierzętom właśnie teraz, zanim nadejdą duże mrozy, potrzebna jest pomoc z naszej strony, dlatego Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody postanowiło wspomóc podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Uczniowie zorganizowali zbiórkę karmy pod hasłem „Puszka dla głodnego brzuszka”. Akcja cieszyła się zainteresowaniem całej społeczności szkolnej. Duże zaangażowanie zarówno uczniów jak i  nauczycieli zaowocowało pokaźną ilością karmy suchej i mokrej dla psów i kotów oraz koców, które posłużą do ocieplenia legowisk. Finałem działań był wyjazd do Orzechowiec i przekazanie darów bezpośrednio do schroniska.

  

więcej zdjęć w galerii

"Bezpieczna + "

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzęsce brali udział w programie "Bezpieczna + ". Program realizowany jest w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych na terenie gminy Przeworsk w ramach działań profilaktycznych. Zadania te mieszczą się w Rządowym programie wspomagania w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Program Bezpieczna+ podzielony jest na 3 działania. Działanie nr 1 to Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczniów wspierające kompetencje komunikacji interpersonalnej szczególnie w obszarze mediacji rówieśniczej i rozwiązywania konfliktów w klasie oraz asertywnego stawiania swoich granic. Działanie nr 2 to superwizyjne spotkania z wychowawcami klas służące wsparciu nauczyciela w zarządzaniu procesem grupowym i wskazujące zasoby i zagrożenia poszczególnych zespołów klasowych. Działanie nr 3 skierowane jest do istniejących, bądź nowo powstających kół wolontariatu. Celem tych warsztatów jest zarówno pozyskanie przez uczestników większej wiedzy na temat funkcjonowania wolontariatu szkolnego, możliwości jakie daje taka forma udzielania się w życiu szkoły, a zarazem sposobem na podnoszenie swoich kompetencji i nabywania doświadczenia w pracy zespołowej.
      Program realizowany jest przez firmę Przemysław Chruściel Warsztaty w okresie od września do grudnia 2017 roku.

  

zdjęcia w galerii

PASOWAIE PIERWSZOKLASISTÓW

„Dziś już z honorem ślubować możemy,
jak być dobrym uczniem - doskonale wiemy!”
       Takimi słowami 30 października pierwszoklasiści zapewniali wszystkich zebranych na uroczystości pasowania o swojej gotowości do podjęcia i rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych, jakie spoczywają na każdym uczniu.
        Swoją obecnością zaszczycił nas i uświetnił tę ważną chwilę Wójt Gminy Przeworsk  pan Daniel Krawiec. W uroczystości pasowania wzięli także udział pani Justyna Solarz – przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice pierwszoklasistów i cała społeczność szkolna. Po ciepłym przywitaniu przez pana dyrektora do maluchów zwrócili się starsi uczniowie, którzy zapewnili ich o swojej sympatii i chęci niesienia pomocy w każdej chwili. Następnie kandydaci na prawdziwych uczniów zaprezentowali przygotowany program artystyczny,  po którym pan dyrektor dokonał  aktu pasowania. Po tym ceremoniale dzieci otrzymały z rąk pana wójta pamiątkowe dyplomy i słodki upominek. Rodzice zaś przygotowali miły poczęstunek, za który serdecznie dziękują pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią.

pozostałe zdjęcia w galerii

Z ŻYCIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      Już drugi rok w naszej szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Dzieci pełne energii z uśmiechniętymi buziami rozpoczęły nowy rok szkolny. Pierwsze chwile po wakacjach upłynęły nam na opowieściach o letnich przygodach, przeżyciach i wrażeniach. Wspominaliśmy miejsca wypoczynku, piękno i różnorodność widzianych krajobrazów, osobliwości przyrody, niezwykłość zabytków oraz wyjątkowe zdarzenia. Mówiliśmy o przywiezionych pamiątkach, zarówno tych kupionych, jak i znalezionych. Pod koniec września zaczęliśmy obserwować i podziwiać pierwsze oznaki jesieni. W naszej sali pojawiły się wrzosy, dynie, kasztany i żołędzie, a na tablicach jesienne dekoracje. Podczas zajęć  rozmawialiśmy o bogactwie jesiennej pory roku, wartościach warzyw i owoców, śpiewaliśmy jesienne piosenki, braliśmy udział w zabawach tematycznie związanych z jesienią.                   
      Od września dzieci ze świetlicy biorą udział w projekcie pod nazwą APETYT  NA ZDROWIE. Zajęcia mają na celu propagowanie zdrowego odżywiania się. Podczas zajęć dzieci z pomocą pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Grzęsce przygotowują smaczne, zdrowe i bardzo kolorowe posiłki, które z wielkim apetytem zjadają. 18 września podczas kolejnych zajęć mieliśmy miłą niespodziankę – odwiedziła nas regionalna  telewizja.   

Dorota Kuruc

   

  

zdjęcia 1

zdjęcia 2

"Spotkanie z bajką"

      W dniu 18.10.2017 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu z „Bajką” i „Panią Jesień” w  filii Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk w Grzęsce.
     Tematyką spotkania była pora roku- jesień. Wiersze polskich autorów czytane były przez Wójta Gminy Przeworsk – Daniela Krawca, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach – Martę Orzechowską-Haftek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – Barbarę Oleksiewicz, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku – Łukasza Mroza, i panią bibliotekarkę z Grzęski –Elżbietę Kłos.
    Po wysłuchaniu bajek dzieci uczestniczyły w jesiennych konkursach, zdobywając nagrody książkowe. Pozostali otrzymali również pamiątkowe upominki.

  

więcej zdjęć w galerii

Wycieczka do teatru "Maska"

      12.10.2017 r. grupa klasy "0" wyruszyła na wycieczkę do teatru "Maska" w Rzeszowie. Dzieci aktywnie uczestniczyły w oglądaniu spektaklu "Tylko jeden dzień". Świetnie się bawiły poznając przygody Lisa, Dzika i Muszki.
     Wracając do swojej miejscowości zwiedziły park w Łańcucie. Widząc uśmiech na twarzach przedszkolaków, który jest najwyższą nagrodą za trud wkładany w codzienną pracę, pragniemy podziękować rodzicom za wsparcie.

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2017

       W piątek 13 października 201 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowali uczniowie klas II i III pod opieką swych wychowawczyń, pani Joanny Ziobrowskiej i pani Renaty Wojtas. Piękne piosenki wykonał zespół wokalny. W zorganizowanie uroczystości włączył się również Samorząd Uczniowski pod opieką pani Doroty Mokrzyckiej. Wszystkim wykonawcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy.
Dzień Nauczyciela to święto wszystkich osób odpowiedzialnych za kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.

 

  

więcej zdjęć w galerii

72 rocznica śmierci Patrona Skoły - Władysława Kojdra

          Dnia 18 września  2017r. obchodziliśmy 72 rocznicę śmierci Patrona naszej szkoły – Władysława Kojdra. Z tej okazji na sali gimnastycznej odbył się apel, uczniowie przygotowali część artystyczną oraz złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą pamiątkową wmurowaną u wejścia do budynku.

 

  

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

      W dniu 06.09.2017 r. uczniowie klasy II i III SP wzięli udział w spotkaniu z policjantami dotyczącym bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Na początku przypomniały sobie telefony alarmowe. Następnie pan policjant opowiadał jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze z chodnikiem lub bez i jak należy przechodzić przez jezdnię.
      Nie zabrakło również informacji o zachowaniu się w kontaktach z obcymi osobami oraz napotykając niebezpiecznego psa.
      Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne- jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i jak powinna wyglądać rozmowa ze służbami ratunkowymi.
Na koniec uczniowie otrzymali opaski odblaskowe i plany lekcji oraz umówili się na kolejne spotkanie.

 

  

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

         4 września 2017 r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Grzęsce Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego, połączone z oddaniem do użytku kompleksu dydaktyczno - żywieniowego. Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie szkoły, mieszkańcy wsi, wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Grzęsce. Po Mszy Świętej w budynku szkoły nastąpiło  poświęcenie i oddanie do użytku kompleksu dydaktyczno - żywieniowego. Wszyscy mogli zwiedzić pomieszczenia kompleksu: nowoczesną kuchnię i stołówkę, pracownię językową, biologiczną, matematyczną, komputerową, gabinet dyrektora, sekretariat i pokój nauczycielski. Następnie zgromadzeni wysłuchali przemówień i programu artystycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej  w Grzęsce i Zespołu Tanecznego "Iskierka".

 

  

Dane Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce Grzęska 503 Tel. 16 648 71 25

Aktualna godzina

Losowe zdjęcia

L1.jpg

Online

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
60
145
557
256371
4134
7325
258513

Twój IP: 54.227.48.147
Aktualna data: 2018-02-21 07:06:26Stworzone przez Szkoła Podstawowa w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz