Company Logo
Rok patrona

Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

       W naszej szkole jak co roku Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy uroczystą akademią.
     Rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru szkoły, a o godz. 11.11 odśpiewaliśmy wszystkie zwrotki hymnu narodowego. Na montaż słowno - muzyczny składały się wiersze oraz piosenki patriotyczne, narratorzy zaś poprowadzili nas przez opowieść o najważniejszych wydarzeniach w historii naszego kraju mających miejsce w latach 1772 – 1918.
    Najistotniejszym przesłaniem tej uroczystości, na które również zwrócił uwagę  Pan Dyrektor w swoim przemówieniu, była pamięć o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, a także to, byśmy umieli uszanować fakt, że żyjemy w wolnym kraju. 
     Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy pracowali przy przygotowaniach do akademii.

więcej zdjęć w galerii

Akcja „ Kolorowe kredki”

      W naszej szkole i nie tylko , trwa akcja „ Kolorowe kredki”. Zachęcamy do przynoszenia wszystkich kredek. Ne muszą być one nowe wystarczy zebrać te , które są nam nie potrzebne , ponieważ będą one przeznaczone na szczytne cele. Najpierw trafią one do piórników uszytych przez starszych pomagaczy, a następnie do dzieci w szkołach przyszpitalnych, do świetlic środowiskowych i innych ważnych miejsc. Natomiast pozostałe zostaną użyte do wykonania np. biżuterii, a dochód ze sprzedaży pójdzie na cele charytatywne.
     Przypominamy również o trwającej zbiórce nakrętek i baterii , oraz zużytych telefonów. Telefony należy przynosić bez baterii.

Pasowanie 2019

      „Do Krainy Wiedzy wejść…”- pod tym hasłem 6 listopada odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W tym roku naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 23 uczniów. Po dwóch miesiącach nauki w szkole nadszedł długo wyczekiwany przez dzieci dzień, w którym zostali włączeni do społeczności szkolnej.
    Po powitaniu przez przewodniczącą szkoły uczniowie klasy I przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły, a następnie pasowanie ołówkiem przez Pana Dyrektora. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Po części oficjalnej kontynuowali świętowanie podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.
    Wszystkim uczniom klasy I życzymy satysfakcji ze zdobywania wiedzy, dużo radości na co dzień, aby każdy dzień nauki w szkole przynosił nowe, ciekawe doświadczenia.

więcej zdjęć w galerii

Wycieczka klasy "0" do Przeworska

        W dniu 23.10.2019 r. dzieci z klasy „0” wyjechały na wycieczkę do Przeworska. Zwiedziły Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku. Zapoznały się ze sprzętem pożarniczym z ubiegłych lat. Dzieci były bardzo zaciekawione i uważnie słuchały opowieści pana przewodnika. Czerpały radość ze spaceru po alejkach parku, podziwiały rozłożyste dęby. Zostały zaproszone do Pałacu Lubomirskich gdzie poczuły się jak małe książęta czując klimat tamtych lat. Zadowolone z pobytu w salach muzeum, za uśmiech i dobre odpowiedzi na zadawane pytania dostały mnóstwo słodyczy od pań, które nas oprowadzały. Jedną z ostatnich atrakcji był pobyt w Sali Zabaw „Bajlandia”, gdzie zaspokoiły swoje potrzeby ruchowe. Szczęśliwe i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

więcej zdjęć w galerii

„Podaruj znicz na Kresy”

       „Podaruj znicz na Kresy”- pod tym hasłem uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny włączyli się w akcję zbierania zniczy. Pod patronatem Urzędu Gminy w Przeworsku, Gminnego Ośrodka  Kultury w Przeworsku oraz Związku Harcerstwa Polskiego gromadzimy biało-czerwone znicze, które zostaną zapalone na polskich mogiłach na Kresach (m.in. we Lwowie, Mościskach i Zadwórzu). Akcja potrwa do 5 listopada i jest wspaniałą okazją do uczczenia pamięci rodaków, których mogiły pozostały na wschodzie.

„Szkoła pamięta”

      Szkoła Podstawowa w Grzęsce włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Zostały zorganizowane działania upamiętniające ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminacja tych aktywności przypada na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada.

  

„Szewczyk Dratewka”

       15 X w naszej szkole gościł teatr kukiełkowy. Przedszkolaki oraz dzieci z  klas I – III obejrzały przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka”. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem najmłodszych uczniów naszej szkoły, bowiem ta forma przedstawienia teatralnego jest rzadko prezentowana, a większość  małych widzów pierwszy raz obcowała z tego rodzaju sztuką. Warto dodać, że kukiełki były wykonane z wielkim rozmachem i pietyzmem, więc  cieszyły oczy nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

 

  

Dzień Edukacji Narodowej

       11 X  w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Święto to zostało uchwalone już niemal ćwierć wieku temu, aby docenić wielki trud pedagogów, wychowawców i nauczycieli kształcących i wychowujących dzieci i młodzież. Dlatego też  uczniowie klasy II i III pod okiem wychowawców przygotowali piękną inscenizację ubogaconą wspaniałym śpiewem szkolnego chóru, by okazać wdzięczność całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za ich ciężką i odpowiedzialną misję jaką jest nauczanie i wychowanie. Wszyscy bowiem wiedzą, że nasza przyszłość zależy od tego jak wykształcone  zostanie młode pokolenie.
     Wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia i wytrwałości oraz codziennego entuzjazmu w trudnych czasach reformy oświaty.

 

  

pozostałe zdjęcia w galerii

„Lekcja historii inaczej”

      18 września br. w  ramach żywej lekcji historii klasa VIII wzięła udział  w wycieczce do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Celem tego wyjazdu było pokazanie uczniom bohaterskich postaw Polaków, którzy w czasie okupacji niemieckiej pomagali Żydom, ryzykując życie swoje i swoich rodzin. Zwiedzanie muzeum przebiegało w dwóch etapach.  W pierwszym, uczniowie uczestniczyli w warsztatach, których tematem przewodnim była Zagłada Żydów podczas II wojny światowej. Zajęcia prowadzone były w formie konwersatorium z wykorzystaniem opracowań (m.in. fragmentów filmów) oraz materiałów źródłowych, w tym archiwalnych fotografii. W drugiej części młodzież zwiedziła wystawę główną, na której prezentowane były materiały archiwalne (druki, fotografie, notacje i filmy dokumentalne). Wystawa pokazała uczniom   poznane  i udokumentowane przypadki udzielania pomocy Żydom nie tylko w Markowej, ale także na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Jednym z jej ciekawych elementów był przygotowany    w formie multimedialnej  "Dzienniczek Basi Rosenberg". To unikalny, widziany oczami 15-letniej żydowskiej dziewczyny zapis życia małego polskiego miasteczka- Przeworska położonego na terenie dawnej Galicji   w "przededniu" wybuchu II wojny światowej  i w pierwszych dniach okupacji.

 

  

Wyjazd na mecz Polska - Portugalia

      9 wrzesnia 2019 roku uczniowie sp w Grzęsce wzięli udział w wyjeździe na mecz piłki nożnej Polska – Portugalia U20, który został rozegrany w na stadionie miejskim w Rzeszowie . Wyjazd zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego –Aleksander Harpula i radny Gminy Przeworsk Grzegorz Pieniążek . Bilety ufundował Polski Związek Piłki Nożnej.
    Celem wyjazdu było kształtowanie właściwej postawy kibica sportowego, propagowanie aktywnych, ciekawych, pozytywnych i wartościowych form spędzania wolnego czasu, dobra zabawa w grupie rówieśniczej. Uczniowie  w barwach narodowych wiernie kibicowali polskiej reprezentacji. Impreza rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Pomimo iż wynik był na niekorzyść Polakow, uczniom dopisywał dobry humor i pytali o kolejne tego typu wyjazdy. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali organizatorzy, dyrektor szkoły Janusz Skowronek i nauczyciel Marek Szymanowski.

 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

       Od wielu lat najmłodsi uczniowie naszej szkoły na początku roku szkolnego biorą udział  w spotkaniu  z policjantami w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
       12 września  2019 r. uczniowie klasy I wzięli udział w spotkaniu z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. Policjant zapoznał dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ruchu drogowym, zwrócił uwagę na   zachowanie bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza nią. Policjant omówił  zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem oraz  zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy pieszy powinien posiadać poruszając się po drodze po zmroku.
     Na koniec spotkania uczniowie otrzymali plan lekcji ze słonikiem Policeuszem.

Lekcja w kinie

27 września uczniowie klas I – III brali udział w programie edukacyjnym organizowanym przez Centrum Edukacji Filmowej. Zajęcia pt. „Kamera! Akcja! O tajemnicach planu filmowego” odbyły się w MDK w Przeworsku. W trakcie lekcji dzieci poznały kulisy powstawania filmu oraz ludzi pracujących na planie filmowym. Zobaczyły, jak tworzy się scenografię i jak na przykład powstaje śnieg na planie filmowym. Potem obejrzały animowany film pt. „Paddington”. Była to wzruszająca historia o misiu, który został niesłusznie posądzony o kradzież i tylko  dzięki pomocy przyjaciół, po wielu perypetiach, odzyskuje dobre imię. Dzieci bardzo przeżywały przygody misia, o czym świadczyły gromkie brawa, których dzieci nie szczędziły,  gdy za każdym razem z mrożących krew w żyłach opresji,  miś wychodził zwycięsko.

 

74 ROCZNICA ŚMIERCI WŁADYSŁAWA KOJDRA

„PATRIOTYZM PRZEJAWIA SIĘ NIE TYLKO  W WIELKICH CZYNACH ALE TAKŻE W SUMIENNYM WYPEŁNIANIU CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW” - tak brzmią słowa Władysława Kojdra.

       17 września obchodziliśmy 74 rocznicę śmierci Patrona naszej szkoły. Z tej okazji odbył się uroczysty apel połączony ze złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową wmurowaną u wejścia do budynku. Cześć Jego pamięci.

 

  

Projekt "Odporni"

      „Odporni” to projekt realizowany od 2 września  do 13 grudnia na terenie Gminy Przeworsk i Miasta Łańcut. Oferentami tego zadania są: Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna oraz Akademia Innowacji Społecznych. W ramach zadania zostaną przeprowadzone różnorodne działania edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i innych. Wydarzenia przewidziane w zadaniu to: dwa happeningi edukacyjne dla kierowców promujące trzeźwą jazdę, Piknik rodzinny pn. „Odurzeni pozytywną energią”, zajęcia warsztatowe dla młodzieży klas 8, pogadanki na wywiadówkach dla rodziców wraz z dyżurami konsultacyjnymi.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

2 września 2019 r. (poniedziałek) odbyło się w Szkole Podstawowej w Grzęsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Z przyjemnością informujemy, że rok szkolny 2019/2020 został rozpoczęty.

  

Wyjazd na film pt. "Legiony"

W czasach zapomnienia pamiętali. W czasach nienawiści kochali.
W czasach niewoli walczyli.

      10 października 2019 r. uczniowie klas siódmych i ósmej obejrzeli  w kinie Warszawa w Przeworsku film  Legiony w reżyserii D. Gajewskiego. Tym  samym nasza szkoła włączyła się w akcję edukacyjną  Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski, dotyczącą słynnej formacji wojskowej, jaką były Legiony Józefa Piłsudskiego walczące podczas I wojny światowej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej. Film jest opowieścią o młodych Polakach, chłopcach i dziewczętach,  wchodzących w dorosłość, którzy  w imię zasad, wyznawanych wartości i ideałów nie wahali rzucić się w wir walki przeciwko europejskim tyranom. Wielka wojna 1914-1918  jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie opowieści o młodzieńczej miłości, przyjaźni, nadziei, trudnych wyborach, marzeniach o wolności i dorastaniu w trudnych czasach. To także opowieść o atmosferze jaka panowała w szeregach legionistów  i wielkiej miłości do będącej w niewoli Ojczyzny. Film bardzo się podobał młodzieży i stał się inspiracją do pogłębienia wiedzy historycznej  z nim związanej w oparciu o pakiet edukacyjny na  lekcjach  historii i lekcji wychowawczej.

Dane Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce Grzęska 503 Tel. 16 648 71 25

Dziennik

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Szkoły Podstawowej w Grzęsce

Aktualna godzina

Losowe zdjęcia

L3.jpg

Online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
442
534
976
407598
4631
11587
412229

Twój IP: 3.231.229.89
Aktualna data: 2019-12-09 17:20:48Stworzone przez Szkoła Podstawowa w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz