Company Logo
Logo szkoly
Rok patrona

Historia szkoły

Początki oświaty w Grzęsce sięgają lat pięćdziesiątych XIX wieku. Pierwszy budynek szkolny, który zbudowano na miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking (naprzeciw Domu Ludowego).Miał on na facjatce umieszczony napis 1858 jako rok budowy.

Szkoła ta posiadała 1 izbę lekcyjną, uczył jeden nauczyciel. W izbie tej odbywały zajęcia jednocześnie 2 oddziały. Metody nauczania, krańcowo różne od obecnych, były identyczne jak te, które znamy z literatury (np. Żeromski). W owym czasie jedyną lekturą były książki do nabożeństwa, choć wielu nie umiało czytać nawet na tyle, by posłużyć się nimi. W 1910 r. zbudowano nowy murowany budynek szkolny, piętrowy, w którym mieściły się 4 izby lekcyjne, kancelaria i mieszkanie kierownika. Nauka trwała wtedy 6 lat, z tym, że uczniowie uczęszczali do klas III i IV po 2 lata. Następnie mieli obowiązek uczęszczania na naukę dopełniającą przez 2 okresy zimowe. Lekcje nauki dopełniającej obejmowały tematykę rolno-gospodarczą. Nauka ta nie dawała potrzebnej wiedzy rolniczej, ponieważ zajęcia nie były prowadzone przez fachowców.

Szkoła kontynuowała swoją działalność zarówno zarówno czasie I jak i II wojny światowej.

W latach po II wojnie światowej, gdy zwiększono ilość oddziałów do siedmiu, budynek szkolny stał się za ciasny. Przez wiele lat korzystano dodatkowo z jednej izby w starym, drewnianym budynku szkolnym.

W roku szkolnym 1962/63 podjęto starania o rozbudowę szkoły. W wyniku tych starań pod koniec roku szkolnego 1963/64 rozpoczęto prace budowlane, w znacznej większości prowadzone czynem społecznym. Powołano Społeczny Komitet Budowy, którego przewodniczącym, a jednocześnie kierownikiem budowy został pan Franciszek Lasek.

W skład Komitetu weszli Józef Mucha, Piotr Gósz i Józef Skowronek-nauczyciel tutejszej szkoły.

Nowy budynek szkolny, dobudowany do istniejącego, oddano do użytku przed Świętem Odrodzenia w 1966r. W budynku tym mieściło się 6 izb lekcyjnych, biblioteka i pokój nauczycielski.

W 1972 roku szkoła posiadała ogółem 9 izb lekcyjnych, w tym niewymiarową salę gimnastyczną i jedną izbę dla oddziałów przedszkolnych, pokój nauczycielski, kancelarię, bibliotekę, mieszkanie dyrektora szkoły. W piwnicach znajdowała się kotłownia i hydrofonia .

W latach 1973-75 dokonano remontu kapitalnego, w ramach którego zostało założone  centralne ogrzewanie, położony parkiet w starej części szkoły. Przebudowano częściowo stary budynek zmieniając lokalizację mieszkania służbowego, wykonano elewację zewnętrzną.

Największą bolączką szkoły  był brak wewnętrznych ubikacji. Istniejące ubikacje zewnętrzne, mimo wysiłków ze strony osób sprzątających i dyrektora szkoły urągały wymogom XX wieku w tej dziedzinie. Działania zmierzające do zmiany tej sytuacji podjęła ok. roku 1980 ówczesna dyrektor szkoły, pani Maria Płoskoń, a następnie kontynuowała je pani Iwona Bogaczewicz (Żuk). Powstały wówczas plany dobudowy sanitariatów i wykonano wstępne inwestycje, jak budowa nowej studni (wieś nie posiadała jeszcze wodociągów) Jednak niesprzyjająca sytuacja polityczna i  gospodarcza sprawiły, że inwestycja została zrealizowana dopiero za kadencji dyrektora Janusza Skowronka

W 1984 roku zaadaptowano część piwnic pod nowym budynkiem na szatnie, wykonano tam boksy dla poszczególnych klas i odtąd uczniowie wchodzą do budynku wejściem od strony zachodniej.

W roku 1984/85 społeczeństwo, poprzez miejscowe Koło ZSL, wystąpiło z propozycją nadania tutejszej szkole imienia Władysława Kojdra. W marcu 1986 roku uzyskaliśmy akceptację ze strony MOiW. Cały rok szkolny 1985/86 poświęcony był na pracę wychowawczą z młodzieżą, mającą na celu zapoznanie z sylwetką i działalnością przyszłego bohatera.

Dla zorganizowania tego przedsięwzięcia powołano Społeczny Komitet, w skład, którego weszli:
-Bocheńska Wanda
-Bogaczewicz Iwona (dyr.szkoły)
-Czepiński Józef
-Czerwonka Stanisław
-Horodecka Maria (pracownik GS)
-Kalamarz Tadeusz
-Kiełb Jan
-Kojder Stanisław ( brat Władysława)
-Kotlińska Alicja
-Kotliński Władysław (komendant OSP)
-Kowal Andrzej
-Kowal Władysław (sołtys)
-Krupa Stanisław
-Kwaśniak Anna
-Kwolek Henryk
-Łojko Helena ( przew koła PSL)
-Obłoza Andrzej
-Obłoza Józef
-Paliński Józef
-Pieniążek Józef
-Półtorak Jan
-Przeszłowski Tadeusz
-Sanecki Stanisław (przew.Komitetu Rodz.)
-Skowronek Józef (Inspektor Oświaty)
-Stopa Kazimierz
-Zamorska Halina

W ramach przygotowań do nadania szkole imienia podjęto prace porządkowe wokół szkoły i remontowe. Wykonano remont kapitalny jednego stropu w starym budynku. W czasie wakacji odnowiono elewację szkoły i wykonano nowe ogrodzenie. Prace te zostały wykonane głównie czynem społecznym rodziców, przy minimalnym nakładzie finansowym w postaci 200tys. zł z Funduszu Rozwoju Wsi i 150 tys. zł na ogrodzenie z Gminnego Komitetu Czynu Pomocy Szkole. Całość prac oceniono na 3 mln złotych.

12 X 1986 r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Władysława Kojdra - jednego z najwybitniejszych działaczy ludowych, przywódcy chłopów, gorącego patrioty-swoim życiem i działalnością związanego z Grzęską. W tym uroczystym dniu staliśmy się posiadaczami sztandaru szkolnego, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski,  który będzie nam i następnym pokoleniom towarzyszyć w szkolnej wędrówce.

17 IX 1995 przypadła 50 rocznica śmierci Patrona naszej szkoły-Władysława Kojdra. Uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły. Odznaczenie sztandaru szkoły Krzyżem BCh.

Dane szkoły

Szkoła Podstawowa w Grzęsce Grzęska 503 37-200 Przeworsk pocztakojder@spgrzeska.pl
tel. 16 648 71 25

Aktualna godzina

Dziennik

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Szkoły Podstawowej w Grzęsce

Office 365

Online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

ePUAP

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
83
431
2376
1019066
12229
21120
1025067

Twój IP: 3.236.143.154
Aktualna data: 2024-06-21 05:01:32Stworzone przez Szkoła Podstawowa w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz