Company Logo
Logo szkoly
Rok patrona

@LaboratoriaPrzyszlosci - II półrocze 2024

    W ramach inicjatywy edukacyjnej #LaboratoriaPrzyszłości Szkoła Podstawowa w Grzęsce realizuje szereg zajęć z uczniami z wykorzystaniem zakupionych pomocy. Należą do nich m. inn. roboty Codey Rocky
    Uczniowie naszej szkoły uczyli się programować roboty wykorzystując zestaw do nauki kodowania i program mBlock. Aplikacja mBlock wspiera programowanie blokowe oraz programowanie w języku Python.
Praca z robotem, to ogromne korzyści dla dzieci, świetna zabawa, która rozwija kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów, praktyczne wykorzystanie nowych technologii.
Uczniowie wykorzystywali również sprzęt video: kamerę, mikrofony kierunkowe, statyw oraz oświetlenie do wykonywania projektów związanych nagrywaniem i obróbką filmów.

 

  

@LaboratoriaPrzyszlosci - I półrocze 2023/2024

    W ramach programu  #LaboratoriaPrzyszłości Szkoła Podstawowa w Grzęsce otrzymała środki finansowe w wysokości 60 000 złotych, które zostały wykorzystane m. in. na zakup klocków konstrukcyjnych KNEX -  budowa pojazdów i klocków KNEX - budowa maszyn oraz sprzętu nagłaśniającego, mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów.
Uczniowie na zajęciach budowali ruchome konstrukcje, dzięki czemu nauka przez zabawę stała się jeszcze bardziej ciekawa. Klocki są cenną pomocą dydaktyczną w nauczaniu wyobraźni, geometrii oraz myślenia konstrukcyjnego i przestrzennego. Sprzęt nagłaśniający wykorzystywany był są zajęciach muzyczno - ruchowych oraz zajęciach przygotowujących do udziału w akademiach i występach szkolnych oraz w czasie odbywania się tych uroczystości. Do pracy z uczniami wykorzystywano również roboty edukacyjne Codey Rocky oraz okulary VR.

 

  

@LaboratoriaPrzyszlosci - wrzesień - pazdziernik 2023

    Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szkoła Podstawowa w Grzęsce w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości zakupiła sprzęt do wirtualnej rzeczywistości oraz Roboty Edukacyjne.
    Dzięki okularom VR uczniowie poznawali budowę ciała ludzkiego, mogli zwiedzać ciekawe miejsca, zabytki i muzea na całym świecie, a także i kosmos. Poznawali budowę urządzeń technicznych oraz mogli być uczestnikami konkurencji sportowych. Wykorzystanie najnowszych technologii pomaga zwiększyć zaangażowanie i przyswajanie wiedzy, poszerza horyzonty i doświadczenia naszych uczniów.
    Uczniowie klas młodszych naszej szkoły uczyli się programować roboty wykorzystując zestaw do nauki kodowania i programowania - Programming Time. Praca z Robotem Edukacyjnym Mówiącym Super Doc, to ogromne korzyści dla dzieci, świetna zabawa, która rozwija kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów.

 

  

więcej zdjęć w galerii

@LaboratoriaPrzyszlosci - Projektowanie 3D

    W ramach programu  #LaboratoriaPrzyszłości  Szkoła Podstawowa w Grzęsce zakupiła drukarkę 3D. Drukarka Banach umożliwia wydruki przedmiotów z dostępnej bazy a także zaprojektowane samodzielnie przez uczniów. Jednym z narzędzi służących do tworzenia projektów 3D jest program Tinkercad.
    Na lekcjach techniki uczniowie klasy VI zostali zapoznani z zasadami projektowania 3D oraz samodzielnie wykonywali modele przestrzenne domów jednorodzinnych i przestrzenne modele całych gospodarstw domowych z przyległym terenem. Najciekawsze projekty zostały wydrukowane.

 

  

więcej zdjęć w galerii

@LaboratoriaPrzyszlosci - Robotyka

     W ramach inicjatywy edukacyjnej #LaboratoriaPrzyszłości Szkoła Podstawowa w Grzęsce realizuje szereg zajęć z uczniami z wykorzystaniem zakupionych pomocy. Należą do nich roboty Codey Rocky
    Uczniowie naszej szkoły uczyli się programować roboty wykorzystując zestaw do nauki kodowania i program mBlock. Aplikacja mBlock wspiera programowanie blokowe oraz programowanie w języku Python.
   Praca z robotem, to ogromne korzyści dla dzieci, świetna zabawa, która rozwija kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów, praktyczne wykorzystanie nowych technologii.

 

  

#LaboratoriaPrzyszłości - Stacja lutownicza

     W ramach programu  #LaboratoriaPrzyszłości Szkoła Podstawowa w Grzęsce zakupiła stację lutowniczą z gorącym powietrzem Yihua.
    Lekcje techniki prowadzone z wykorzystaniem pozyskanego sprzętu przybliżyły uczniom  trudne zagadnienia związane z elektroniką.  Z cyklu zajęć z zakresu elektroniki,  szóstoklasiści zdobywali umięjętności wykonywania układów elektronicznych: lutowali diody, oporniki, przewody na płytkach obwodów drukowanych z wykorzystaniem stacji lutowniczej. Wykorzystując gorące powietrze i odsysacz do cyny rozlutowywali elementy celem ich wymiany. Zajęcia te umożliwiły uczniom praktyczne przybliżenie problematyki związanej z elektroniką.

 

więcej zdjęć w galerii

@LaboratoriaPrzyszlosci - Drukarka 3D

     Projekt Ministerialny pod nazwą #LaboratoriaPrzyszłości  umożliwił poszerzenie bazy materialnej naszej szkoły w nowoczesny sprzęt, między innymi została zakupiona, do pracowni komputerowej, drukarka 3D. Drukarka Banach umożliwia wydruki gotowych projektów pobranych z serwisów internetowych jak też może drukować przedmioty zaprojektowane samodzielnie przez uczniów. Jednym z narzędzi służących do tworzenia projektów 3D jest Tinkercad.
W ramach lekcji informatyki uczniowie klas VII i VIII zostali zapoznani z zasadami projektowania 3D oraz samodzielnie wykonywali różne modela przestrzenne.
Zorganizowany został również  konkurs na projekt 3D. W konkursie wzięło udział ponad 25 uczniów nadsyłając swoje prace. Po wielokrotnym przeglądnięciu prac, dyskusjach podjęto decyzję i wybrano:
I miejsce - Roksana Szymańska - klasa 7
II miejsce - Rafał Lasek - klasa 8, Dawid Mucha - klasa 8
III miejsce - Sandra Pieniążek - klasa 8, Zuzanna Rut - klasa 7
Gratulujemy pomysłowości i wyobraźni przestrzennej.

 

   

więcej zdjęć w galerii

@LaboratoriaPrzyszlosci - Mikrokontrolery

    W ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości Szkoła Podstawowa w Grzęsce zakupiła zestaw startowy Arduinu UNO. Jest to Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami służący do nauki elektroniki. Zawiera on diody LED, oporniki, fotorezystory, termistory, płytkę stykową, diody prostownicze, potencjometry oraz silniki, brzęczyk, czujniki np. ruchu, ultradźwiękowy.
    Na zajęciach techniki w klasie VI uczniowie w ramach realizacji zadań z działu elektroniki, montowali obwody elektroniczne, programowali układ scalony wykorzystując zestaw Arduino Uno i dedykowaną aplikację do programowania w języku C++.
    Zajęcia z tym zestawem umożliwiają zapoznanie się z podstawami programowania i tworzenia ciekawych projektów elektronicznych.

 

  

więcej zdjęć w galerii

@LaboratoriaPrzyszlosci - klocki konstrukcyjne

     W ramach programu  #LaboratoriaPrzyszłości Szkoła Podstawowa w Grzęsce otrzymała środki finansowe w wysokości 60 000 złotych, które zostały wykorzystane m. in. na zakup klocków konstrukcyjnych KNEX -  budowa pojazdów i klocków KNEX - budowa maszyn.
    Uczniowie na zajęciach budowali ruchome konstrukcje, dzięki czemu nauka przez zabawę stała się jeszcze bardziej ciekawa. Klocki są cenną pomocą dydaktyczną w nauczaniu wyobraźni, geometrii oraz myślenia konstrukcyjnego i przestrzennego.

 

  

więcej zdjęć w galerii

@LaboratoriaPrzyszlosci - urządzenia video

     W ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci Szkoła Podstawowa w Grzęsce zakupiła sprzęt do nagrywania video i fotografii. Są to: kamera Panasonic, statyw do aparatu i kamery, gimbal, zestaw oświetleniowy.
     Wymieniony sprzęt posłużył do wykonywania i obróbki nagrań i fotografii podczas dokumentowania wydarzeń i uroczystości szkolnych.
 
 
  

@LaboratoriaPrzyszlosci - lekcje kodowania

    W ramach inicjatywy edukacyjnej #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci Szkoła Podstawowa w Grzęsce realizuje szereg zajęć z uczniami z wykorzystaniem zakupionych pomocy.
    Uczniowie klas młodszych naszej szkoły uczyli się programować roboty wykorzystując zestaw do nauki kodowania i programowania - Programming Time. Praca z robotem, to ogromne korzyści dla dzieci, świetna zabawa, która rozwija kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów.

 

więcej zdjęć w galerii

@LaboratoriaPrzyszlosci - lekcje w wirtualnej rzeczywistości

    Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
   Szkoła Podstawowa w Grzęsce w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci zakupiła sprzęt do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki okularom VR uczniowie poznawali budowę ciała ludzkiego, mogli zwiedzać ciekawe miejsca, zabytki i muzea na całym świecie, a także i kosmos. Poznawali budowę urządzeń technicznych oraz mogli być uczestnikami konkurencji sportów ekstremalnych takich jak: spadochroniarstwo, kajakarstwo, wspinaczka wysokogórska, saneczkarstwo czy narciarstwo wysokogórskie.
  Wykorzystanie najnowszych technologii zwiększa zaangażowanie i przyswajanie wiedzy, poszerza horyzonty i doświadczenia naszych uczniów.

 

  

@LaboratoriaPrzyszlosci - zajęcia artystyczne

      Szkoła Podstawowa w Grzęsce realizuje zajęcia z uczniami z wykorzystaniem sprzętu otrzymanego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci.
     Prowadzone są spotkania muzyczno - ruchowe oraz zajęcia przygotowujące do udziału w akademiach i występach szkolnych. W trakcie tych lekcji, uroczystości i występów wykorzystywany jest zestaw nagłaśniający, mikrofony bezprzewodowe, mikrofony nagłowne, mikrofony kierunkowe, sprzęt oświetleniowy oraz aparat fotograficzny, czy kamera video.

 

  

Laboratoria Przyszłości

      Szkoła Podstawowa w Grzęsce uczestniczy w programie "Laboratoria Przyszłości". W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
      W ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci został zakupiony sprzęt przedstawiony w dołączonym filmie - zobacz film
     Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

  

Dane szkoły

Szkoła Podstawowa w Grzęsce Grzęska 503 37-200 Przeworsk pocztakojder@spgrzeska.pl
tel. 16 648 71 25

Aktualna godzina

Dziennik

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Szkoły Podstawowej w Grzęsce

Office 365

Online

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

ePUAP

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
603
517
1754
997817
11904
19708
1003622

Twój IP: 34.236.191.0
Aktualna data: 2024-05-21 20:10:30Stworzone przez Szkoła Podstawowa w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz